Fikk tidlig bistand i rollen som tillitsvalgt

Leddet mellom ledelsen og medlemmet

Når medlemmet gjennomgår endringer i arbeidsforholdet, slik som i en oppsigelse, kan det være en utfordring å stå i prosessen på vegne av dem, særlig som ny og fersk tillitsvalgt. Å ha tydelige skillelinjer når du går inn i rollen, altså å være innstilt på å være en driver for lokal konfliktløsing, er viktig. Edvin Falnes, tillitsvalgt i FLT, kan fortelle om sin erfaring med en usaklig oppsigelsessituasjon hvor FLT ryddet opp:

– For det første var det veldig skummelt å gå mellom ledelsen og medlemmet på det viset. Prosessen var såpass usaklig, og bedriften hadde egentlig ikke så sterke kort. Siden bedriften stod på sitt, valgte vi å kontakte FLT sentralt. Fra da av gikk prosessen veldig kjapt med den utrolig gode hjelpen av en seniorrådgiver fra arbeidslivsavdelingen. Jeg trengte ikke si så mye i møtet med arbeidsgiver. Dessuten holdt det med det ene møtet.

Samarbeid med tillitsvalgt for å øke produktivitet

For å lære det grunnleggende om det å være tillitsvalgt, har Edvin gått flere kurs, blant annet om grunnskolering for tillitsvalgte, etterfulgt av introduksjonskurset:

– Der lærte jeg utrolig mye viktig som alle burde vite – ikke bare tillitsvalgte, men òg medlemmer – om lover og regler, og ens egne rettigheter. Utover å bruke denne opplæringen til individuell bistand, er jo håpet å kunne øke produktiviteten i bedriften, slik at det driftes mest mulig effektivt.

Fellesskapet gjør det enklere å melde på behov

Fordi man i fellesskap gjerne har andre rundt seg med samme meninger som en selv, er det ikke uvanlig at det blir enklere å melde på behov. I fellesskapet har en helt enkelt mer gjennomslagskraft, sier Edvin:

– Hvis det for eksempel er ti personer som krever høyere lønn i bedriften, har det en sterkere signaleffekt overfor ledelsen. Det er verre for bedriften å miste ti ansatte enn én, så der har man et forhandlingskort.

Som organisert kan en forhandle sentralt først. Herfra er det sentrale forhandlinger som setter retningslinjene, som gjør at en står mye sterkere når det skal forhandles lokalt på bedriften etterpå. Dessuten innebærer forhandling en tillitserklæring fra medlemmene som har vært en positiv opplevelse for Edvin:

– Det er betryggende å ha den tilliten fra medlemmene – at de sender deg inn med ledelsen som tillitsvalgt og forhandler på deres vegne. Det er en god følelse.