Hva skal stå i en protokoll?

Når, hvor, tema og hjemmel for møtet. 

Til stede: 

Fra bedriftenFra FLT
Navn Navnesen og Navn NavnesenNavn Navnesen og Navn Navnesen 

Bakgrunnsbeskrivelse og eventuelle henvisninger til tidligere prosesser/protokoller. 

Beskrivelse av drøftingens/forhandlingens tema. 

Den ene partens syn.

Den andre partens syn.  

Beskrivelse av enigheten/uenigheten og videre behandling. 

Dato og signatur fra begge parter.