Gratis kompetanseheving for deg som medlem og tillitsvalgt i FLT

Som FLT-medlem eller tillitsvalgt kan du delta på en rekke kurs gratis, både digitalt og som fysiske samlinger. Du finner oppdatert oversikt over kursene vi tilbyr akkurat nå i aktivitetsoversikten.

Tillitsvalgtopplæring

FLTs skoleringstilbud er rigget med utgangspunkt i «Intro om FLT». Deretter kan du velge «Grunnskolering for tillitsvalgte» som er delt opp i 3 moduler. Disse kursene gir deg grunnleggende kunnskap og kjennskap til lov- og avtaleverk, innføring i hva det vil si å være tillitsvalgt og inspirasjon til hvordan fungere i rollen som tillitsvalgt lokalt.

Etter å ha gjennomført Intro til FLT og Grunnskoleringen for tillitsvalgte kan du velge mellom en rekke ulike fordypningskurs du måtte ha behov for å kunne føle deg trygg i rollen som tillitsvalgt og som medlem i FLT.  

Du finne hele kurstilbudet vårt her

Kurs for medlemmer og tillitsvalgte

Som tillitsvalgt har du også  mulighet til å søke på kursene som Studieforbundet AOF tilbyr (MoTO-kurs). AOF er LOs verktøy for utdanning av medlemmer og tillitsvalgte. De utdanner tillitsvalgte på alle nivåer på tvers av forbundsgrensene. Fra den første klubbleder til den den erfarne tillitsvalgte.

Kompetanseheving for et tryggere arbeidsliv

Gjennom utdanningsselskapet Addisco tilbyr FLT utdanning innenfor ulike fagretninger på ulike nivåer. Dette for at våre medlemmer til enhver tid kan tilegne seg den kompetansen som arbeidslivet krever.

Addisco har et bredt samarbeid med ulike utdanningsinstitusjoner, og tilbyr blant annet høyskole- og universitetsutdanning opp til masternivå. Alle kurs er tilrettelagt slik at de lar seg kombinere med jobb- og privatliv. Medlemmer med tariffavtale i privat sektor har rettigheter i FLTs støtterordning for livslang læring, og kan dermed ta utdanningen gjennom Addisco helt gratis.

Les mer om kurstilbudet til Addisco her

Våre stipendordninger

Det er viktig for oss at økonomi ikke skal være et hinder til for å ta utdanning. Har du tariffavtale kan du få inntil 75. 000 kroner i et årlig stipend til utdanning som ikke dekkes av arbeidsgiver. Stipendet dekker alle kurskostnader, studiemateriell og reise og opphold i forbindelse med studier.

Les mer om stipendordningen her