Medlemsengasjement på bedriften

En tillitsvalgt er synlig

Som tillitsvalgt er det viktig å være synlig på bedriften. Det handler om å stille opp for medlemmene i bedriftsgruppen på en regnværsdag. Benedicte Gjellestad, tillitsvalgt i FLT og personalansvarlig ABB, har vært god på å skape medlemsengasjement, og deler sine tips og råd:

– Når vi ble et satt styre, fant vi fort ut at vi ønsket å være synlig og transparente for medlemmene våre. Vi skriver om saker på vår egen Teams-gruppe, og oppdaterer om aktuelle saker både i FLT og i ABB. Det er viktig at medlemmene kjenner oss, vet hvem vi er og hvor de har oss. Selv om vi er en liten bedriftsgruppe på 40 medlemmer, mener jeg det er mulig å være en synlig og informativ gruppe uavhengig av hvor store vi blir.

Bedriftsgruppen i ABB har Lunch ‘n’ Learn, en halvtimes foredrag i lunsjen som arrangeres fire ganger i året med mål om å informere medlemmene om fordelene deres:

– Det siste foredraget omhandlet advokatforsikringen. Det kom folk fra sentralt hold i FLT for å snakke om denne medlemsfordelen. Medlemmene får god innsikt i hvorfor være medlem og hvorfor være organisert. 

Forutsigbarhet på arbeidsplassen er viktig

Den dagen jeg gir opp fordi folk ikke er engasjerte eller aktive, er dagen jeg bør revurdere min rolle som tillitsvalgt.

Benedicte Gjellestad, tillitsvalgt i FLT

Å arrangere aktiviteter på tross av lavt aktivitetsnivå eller lite oppmøte, er svært viktig. I alle ledd vil man møte på dem som ikke er fornøyd, også i sosiale sammenhenger. Det kan Benedicte attestere på:

– Jeg ønsker bare å vite at styret vårt har gjort jobben sin. Når medlemmer har meldt fra om at de ikke er fornøyde, har vi notert oss dette. Det viktigste er at de har et forum hvor de i alle fall blir informert. Den dagen jeg gir opp fordi folk ikke er engasjerte eller aktive, er dagen jeg bør revurdere min rolle som tillitsvalgt.

Rollen som tillitsvalgt følger ingen oppskrift

Ønsker man å tre inn i rollen som tillitsvalgt, er kursing i begynnelsen selvsagt viktig. Utover den formelle opplæringen, er eget initiativ veldig oppfordret. Det er tross alt den tillitsvalgte selv som kjenner til sin bedrift og sine medlemmer, og vet hvilke tiltak som er best ut fra omstendighetene der. Det kan være vanskelig å vite hvordan man skal navigere seg i rollen, men det er ingen grunn til å fortvile, sier Benedicte som en gang selv var nybegynner:

– Jeg kom inn litt som en «newbie» fra siden som kunne prøve og feile litt, og lære underveis. Blant alle de erfarne medlemmene som kan fagforenings- og styrearbeid, har det faktisk har vært rom for frie ideer, noe jeg lenge har tenkt det ikke var rom for. Alle må finne sin vei, og å tenke nytt og at alt ikke må koste penger, mener jeg er viktig.