Arbeidslederavtalens retningsgivende tall

• Gjennomsnittlig lønnsøkning som har funnet sted for voksne arbeidere på full tid siden forrige gang arbeidslederne ble regulert (§ 8 punkt 4)

• Be om å få retningsgivende tall og beregningsunderlag utlevert i god tid før forhandlingsmøtet  
faste tillegg skal som fagbrevtillegg, ansiennitetstillegg, m.v. er inkludert
variable tillegg som f.eks overtid smusstillegg er ikke inkludert

• Beregnes for hele bedriften, ikke enkeltvis pr avdeling

• Alle ordinære arbeidsledere på overenskomst skal ha justeringen man kommer frem til.

• Lønnsdifferensiering, justering av skjevheter, endring i stilling eller kompetanse tas utenom