Din rolle som avdelingstillitsvalgt

Som avdelingstillitsvalgt har du en viktig rolle i forbundet som et bindeledd mellom bedriftstillitsvalgte og medlemmer og forbundet.

Hva som er avdelingens oppgaver og hvordan en avdeling skal driftes finner dere nedfelt i FLTs vedtekter for avdelinger. Disse legger føringer på avdelingens formål, men fokus her er å gi dere tips og råd om hvordan dere kan organisere avdelingsarbeidet ut ifra deres lokale kunnskap og lyst, og tilgang til verktøy som avdelingen kan bruke for å aktivisere og engasjere avdelingens medlemmer.

Har dere en idé som dere usikre på eller trenger hjelp til å gjennomføre, ikke nøl med å ta kontakt med regionrådgiverne våre. De samarbeider gjerne med dere.