Hvordan og hvorfor etablere en bedriftsgruppe?

Her kan du se en film om hvordan dere etablerer en bedriftsgruppe på arbeidsplassen og hva som er bedriftsgruppas rolle.