Nyttige tips til deg som er tillitsvalgt

1. Start i fredstid. Ikke vent til det tilspisser seg med kritikk, konflikt og akutte situasjoner. En fin inngang til å bygge opp et godt og varig partssamarbeid, er å etablere månedlige drøftinger.

Gå fram slik: Be om en samtale med arbeidsgivers representant. Du kan vise til Hovedavtalen § 2.3 med formål om å etablere månedlige drøftingsmøter slik det er beskrevet i hovedavtalens kapittel 9. Husk å si at du vil at det skal settes opp protokoll fra møtet. Og tilby deg gjerne å være den som gjør det. Møter du motstand på ønsket om protokoll, må du spørre om hvilken hjemmel arbeidsgiver har for å nekte dette siden hovedavtalen § 2.3 er klar her.

Regelmessige møter etablerer en dialog og et fundament for å ta opp vanskelige saker seinere. Gjør møtene korte og effektive. Er det ikke noe å ta opp, så konstater dette i møtet og gå hver til deres. Det viser fleksibilitet. Og ikke slå til med det mest kritiske du kan finne første gang dere møtes.

2. Du spiller en rolle. Husk at du er en budbringer for medlemmenes holdninger og synspunkt, enten du er enig i det eller ikke. Det er lov å minne arbeidsgiver på å skille sak og person, og at arbeidsgiver er tjent med at alle perspektiver blir kjent så tidlig som mulig før beslutninger skal tas. Som tillitsvalgt kan du legge frem den usminkete og ærlige sannheten som arbeidsgiver ellers ikke kan få tak i. Den kan arbeidsgiver velge å høre på eller overse, men klarer man å unngå konflikt og motstand rundt en beslutning, øker sjansen for at det blir en beslutning til beste for bedriften.

3. Vis deg som ansvarlig. Diskuter de tingene dere er opptatt av i et språk og med en vinkel arbeidsgiver respekterer og lytter til. Arbeidsgiver er opptatt av ting som produktivitet, kvalitet, leveringspunktlighet, kompetanse, HMS og sykefravær.

Hvordan mener du at de ansatte best kan bidra til dette? Har dere forslag til ting som kan gjøres annerledes? Er det smarte tiltak som bør gjennomføres? Hvordan kan dere samarbeide på best mulig måte?

4. Protokoller alt alltid. Protokoller bidrar til ryddighet i samarbeidet med arbeidsgiver. Få med hva dere er enige – eller uenige – om. Og hva som skal skje videre i sakene. Alle parter skal signere protokoller, selv om det står at man er uenige.

Usikker på hva en protokoll bør inneholde? Ta en kikk her.

5. Spør om hjemmel og vis til formål. Møter du motstand? Får du ikke være representert i møter eller blir informasjon holdt tilbake? Sier arbeidsgiver at de ikke ønsker dine synspunkter? Spør hvilken hjemmel arbeidsgiver har for dette. Vis til formålet med hovedavtalen kapittel 9. Men opptre pragmatisk. Det er ikke klokt å prøve å belære arbeidsgiver om lover og avtaler.

Hvilken avtale du selv er knyttet til finner du på Min side på flt.no. Skal du representere andre og trenger andre avtaler, er de også tilgjengelige på nettsiden.

6. Ta kontakt. Dersom du er usikker på hvilke lov- eller avtalebestemmelser du skal vise til i en sak kan du spørre en mer erfaren tillitsvalgt i din avdeling om råd. Får du ikke tak i avdelingstillitsvalgt eller regionrådgiver, kan du kontakte arbeidslivsavdelingen i forbundet sentralt. Men forsøk lokale krefter først. Da bygger du opp ditt eget nettverk. Avdelingen du hører til og hvem som er din avdelingstillitsvalgt finner du på Min side (krever innlogging).

7. Samle flere – informer og deleger. Bruk medlemmenes kompetanse i arbeidet. Du kan også søke samarbeid med tillitsvalgte i andre klubber. Selv om dere ikke er enige i ett og alt kan dere dra veksler på hverandres styrker og ressurser. Ulike perspektiver og tilnærminger er nyttige.

Som tillitsvalgt har du mange oppgaver. Du skal være ordfører med meningers mot, men også diplomat, du skal kunne lover og avtaler, du skal være en systematiker med orden i papirene, du skal være sterk på relasjoner og empati når dårlige nyheter skal overbringes og vanskelige prater tas, du skal være kreativ og finne nye veier til å oppnå resultater, og du skal være flink til å informere andre. Det er vanskelig å være god på alt dette. Form er lag rundt deg og lær deg å sette pris på folks ulike bidrag.