Tillitsvalgtes rolle

Den viktigste funksjonen du har som tillitsvalgt er å være kontaktperson for medlemmene på din arbeidsplass. Gjennom vervet skal du bidra til å sikre medlemmene medbestemmelse og innflytelse på arbeidsplassen, og bistå i arbeidsrettslige spørsmål hvis de skulle trenge det .

Her finner du informasjon og verktøy som hjelper deg som tillitsvalgt å forvalte tilliten du har fått fra medlemmene, og tips og råd på hvordan du kan organisere arbeidet for å kunne gjøre en best mulig jobb for medlemmene.

Ingen forventer at en nyvalgt tillitsvalgt fra første stund skal håndtere alt. Det å være tillitsvalgt er komplekst, men også utrolig lærerikt. Er du usikker eller lurer på noe, ikke nøl med å ta kontakt med forbundet ditt. Vi er her for deg.