Medlemsengasjement og arbeid i bedriftsgruppa

En avgjørende del av det å drive et godt tillitsvalgtarbeid er medlemsengasjement. Som tillitsvalgt har du fått tillit av medlemmene til å tale deres sak. Derfor er det viktig å sørge for at medlemsdemokratiet fungerer lokalt på arbeidsplassen så vel som innad i bedriftsgruppas styre.

Uansett størrelse på bedriftsgruppa er det viktig at tillitsvalgtarbeidet gjennomføres ordnet og oversiktlig. Dette er ikke bare viktig for medlemmenes skyld, men også for ettertiden. Det kan være vanskelig for nye tillitsvalgte å finne seg til rette i vervet hvis det viser seg at lite er på stell. Ved å ha god systematikk og åpenhet i møter og i saksbehandling, legges grunnlaget for et godt tillitsvalgtarbeid og for at flere vil engasjere seg.

I denne delen finner du verktøy og tips og ideer til hvordan du kan jobbe langsiktig og strategisk med tillitsvalgtarbeidet for å skape et større medlemsengasjement.

Og husk: Trenger du hjelp å få dannet en bedriftsgruppe eller avholde et årsmøte, er forbundet behjelpelig med dette.