Arbeid i bedriftsgruppa

Uansett størrelse på bedriftsgruppa er det viktig at tillitsvalgtarbeidet gjennomføres ordnet og oversiktlig. Dette er ikke bare viktig for medlemmenes skyld, men også for ettertiden. Det kan være vanskelig for nye tillitsvalgte å finne seg til rette i vervet hvis det viser seg at lite er på stell. Ved å ha god systematikk og åpenhet i møter og i saksbehandling, legges grunnlaget for et godt tillitsvalgtarbeid og for at flere vil engasjere seg.

Og husk: Trenger du hjelp å få dannet en bedriftsgruppe eller avholde et årsmøte, er forbundet behjelpelig med dette.