Tips når du skal verve

Å verve nye medlemmer til foreningen, er et lodd i livet til de tillitsvalgte. Du tenker kanskje at det er litt som å drive salgsarbeid, eller å stå på stand som politiker. Og det var neppe derfor du ble tillitsvalgt.

Men verving handler egentlig først og fremst om å lytte. Hva er folk opptatt av? Hvilke interesser og behov har de? Verving er selvsagt også litt opplysningsarbeid, men det gir noe tilbake til deg: Du knytter kontakt med folk og du får innspill om hvilke saker det er viktige å jobbe med på arbeidsplassen.

Så, hvordan gjør du det? Her skal du få noen tips:

Inngangen

Begynn med noen spørsmål for å finne ut av hvor mye den du snakker med vet om organisering. Men ikke spør Er du organisert? eller Hvor er du organisert? Det kan bli oppfattet som litt konfronterende. Spør heller Kjenner du til fagforeningene her på jobben? Så går du videre og forteller at du er tillitsvalgt i klubben for FLT.

Gjør en avtale

Er dette er uformell prat i korridoren eller kantina kan du si at du har noe informasjon du gjerne vil gi kollegaen. Gjør en avtale om når eller bli enige om at du stikker innom ved anledning.

Forbered deg

Noen ganger holdes det formelle møter der flere foreninger får presentere seg for for eksempel nyansatte. Her må du stille forberedt. Lag deg gjerne et manus til presentasjonen. Og så tar du med deg karameller og infobrosjyrer som du legger fram. Litt valgkamp kan vi drive…

Hva er fordelene?

Enten det er en uformell prat på tomannshånd eller et formelt møte må du få fram de individuelle fordelene med medlemskap: Utdanning, forsikringer og så videre. Har du selv benyttet utdanningsmuligheten, ja, så fortell om det. Og fortell om kurs og konferanser du har vært på.

Tilpass budskapet

Du må tilpasse informasjon og argumentasjon etter hvem du snakker med. Unge og nyansatte har andre behov enn erfarne kollegaer på arbeidsplassen.

De som bytter forbund

Kanskje snakker du med folk som skal bytte jobb og som kan gå fra et operatørforbund til FLT. Disse folkene vet hva det vil si å være organisert med tariffavtale. Kanskje har de allerede fordelene med LO-favør. Det du må fortelle dem er:

  • LO-favør videreføres om de går til FLT. Kanskje får de til og med flere forsikringer enn de hadde.
  • FLT-avtalene opprettes individuelt. Derfor må de krysse av for Jeg ønsker tariffavtale på innmeldingsskjemaet.
  • De bør sende en melding om utmelding til sitt gamle forbund.
  • FLT-kontingenten er fast pr måned, ikke prosent av lønna, som mange er vant til.
  • Hvem som er FLT-tillitsvalgte og eventuelt om samarbeid fagforeningene imellom.
  • Vær forberedt på at de spør om lønnsforhandlinger.

Vær synlig

Synes dere ikke finnes dere ikke, så enkelt er det. Bruk materiell med FLT-logo. Bruk oppslagstavler i bedriften. Bruk sosiale medier hvis det er mulig. Del informasjon. Inviter til spørsmål og diskusjoner.

Ta vare på medlemmene

Å arbeide for at dere beholder de medlemmene dere har, er også en slags verving. Snakk med medlemmene. Hold medlemsmøter og andre arrangementer. Kanskje dere kan invitere en spennende gjest til årsmøtet?

Plei de nyansatte spesielt

Når det begynner nye folk i bedriften, skal du være litt ekstra . Hvordan får du informasjon om når det kommer nyansatte? Arbeidsgiver har plikt til å informere deg om dette. Arbeidsgiver skal også informere nyansatte om hvilke organisasjoner som finnes på arbeidsplassen.

Hils på de nyansatte så snart anledningen byr seg og del ut informasjon om FLT. Følg opp med en uformell samtale og fortell om hva dere jobber med og hva dere har oppnådd.

Vær synlig. Har dere intranett eller oppslagstavler? Finner nyansatte informasjon om FLT der?

Det er nyttig å ha god kontakt med HR. Da blir det ofte både lettere å få informasjon om nyansatte og å få muligheter til å presentere FLT i ulike sammenhenger.

Sånn, det var noen tips om verving. Det handler egentlig først og fremst om å engasjere seg i folk og være nysgjerrig på hva de tenker og er opptatt av. Du finner forresten en kort oppsummering av disse tipsene i et eget dokument i verktøykassen.

Lykke til!