Ressurspersoner for tillitsvalgte

Som tillitsvalgt kan man komme opp i situasjoner som oppleves som krevende. Våre erfarne tillitsvalgte fungerer som ressurspersoner hvis du skulle ha behov for å «lufte ut» litt. Dette er ment som et lavterskeltilbud hvor det er åpenhet om å kunne prate om ulike dilemmaer. En tillitsbasert ordning der du som tillitsvalgt kan ta opp dine utfordringer som person og ikke hvor det er fokus på lov og avtaleverk. Eksempler kan være hvordan håndtere utfordringer internt i bedriftsgrupper, avdeling, den vanskelige samtalen eller andre ting.

Ressurspersoner:

Ønsker du å være en ressursperson for andre tillitsvalgte, ta kontakt med Tina Ege.