Tillitsvalgtarbeid

Som tillitsvalgt skal du bidra til å sikre gode samarbeids- og arbeidsforhold, og påse at de rettigheter og plikter som følger av lov og avtaleverk følges på arbeidsplassen din.

I et omskiftelig arbeidsmarked er ikke dette alltid like lett. Som tillitsvalgt kan du bli stående overfor situasjoner som kan ha stor betydning for de berørte arbeidstakerne. Det er ikke uvanlig at du som tillitsvalgt vil oppleve endringsprosesser som krever forhandlinger med arbeidsgiver.

I denne delen finner du verktøy, fremgangsmåter og maler på hva du skal gjøre, hvordan og når.

Og husk: Er du usikker på hvordan du skal gjøre ting, trenger råd eller bistand kontakt forbundet ditt så loser vi deg gjennom det.