Tillitsvalgtverktøyet

Tillitsvalgtverktøyet gir deg som tillitsvalgt tilgang til å se og oppdatere opplysninger om de medlemmene du er for på din bedrift eller avdeling. Her kan du søke, oppdatere og hente ut rapporter fra forbundets medlemssystem.​ For å få tilgang kreves pålogging.