Rekruttering

Som tillitsvalgt må du jobbe aktivt for å rekruttere nye medlemmer. Det mest grunnleggende i arbeidet med vekst og rekruttering er å ivareta og beholde de medlemmene vi allerede har. Fornøyde medlemmer er våre viktigste ambassadører. Fornøyde medlemmer og gode rutiner for å møte potensielt nye medlemmer er nøkkelen for å få gruppen til å vokse.

Her finner du tips og ideer på hvordan du kan drive rekrutterende aktiviteter på din arbeidsplass, argumenter du kan bruke i vervesammenheng og hvordan du kan jobbe med medlemsbevaring og lokalt medlemsengasjement.

Og husk : Som tillitsvalgt er du arbeidslivets helt. Uten din innsats og andre organiserte støtte hadde dagens fungerende arbeidsliv ikke vært det samme.