Rekruttering

Som tillitsvalgt må du jobbe aktivt for å rekruttere nye medlemmer. Medlemstallet har betydning for å sikre medbestemmelsen, få større innflytelse og økt påvirkningskraft på din arbeidsplass, og for at dagens lov- og avtaleverk følges og styrkes i Norge.

Det mest grunnleggende i arbeidet med vekst og rekruttering er å ivareta og beholde de medlemmene vi allerede har. Fornøyde medlemmer er våre viktigste ambassadører. Tenk gjennom hva som er viktig for å ivareta og beholde medlemmer på din arbeidsplass. Fornøyde medlemmer og gode rutiner for å møte potensielt nye medlemmer er nøkkelen for å få gruppen til å vokse.

Her finner du tips og ideer på hvordan du kan drive rekrutterende aktiviteter på din arbeidsplass, argumenter du kan bruke i vervesammenheng og hvordan du kan jobbe med medlemsbevaring og lokalt medlemsengasjement.

Og husk : Som tillitsvalgt er du arbeidslivets helt. Uten din innsats og andre organiserte støtte hadde dagens fungerende arbeidsliv vært det samme.