Ny som tillitsvalgt

Takk for at du ville bli tillitsvalgt. Å være tillitsvalgt er en unik sjanse til å gjøre en forskjell for andre samtidig som du utvikler din egen kompetanse. Du får et nyttig nettverk og den jobben du gjør som tillitsvalgt utgjør en forskjell på arbeidsplassen.

Hva skal du gjøre først?

Det kanskje viktigste du kan gjøre er å sørge for å få samlet inn nødvendige opplysninger med en gang du tar fatt på vervet. Å ha korrekt informasjon på plass fra starten av letter arbeidet for alle parter.

Det er viktig at du som tillitsvalgt har oversiktskunnskap om grunnleggende lov- og avtaleverk. Arbeidsmiljøloven regnes som «arbeidslivets grunnlov». I tillegg er Hovedavtalen og overenskomsten som gjelder for de ansatte ved din bedrift sentrale avtaleverk som du skal bruke aktivt i ditt arbeid som tillitsvalgt. Du finner det aktuelle avtaleverket her.

Utover dette er det viktig å kjenne til lønnspolitiske planer innen din egen virksomhet, strategiske utviklingsdokumenter, samt reglementer og særavtaler.

Kjenner du på at du trenger mer opplæring? 

Meld deg på et eller flere av kursene våre. I tillegg til å øke kompetansen din, vil du møte andre tillitsvalgte du kan bygge forbindelser og utveksle erfaringer med.

Som ny tillitsvalgt inviterer vi deg til å delta på forbundets «Grunnskolering for tillitsvalgte» som arrangeres to ganger i året. . Her får du en innføring i tillitsvalgtrollen, oppgaver som tillitsvalgt, lov- og avtaleverk du må kjenne til og kunnskap om hvordan drive lokalt tillitsvalgtarbeid.

Få oversikt og meld deg på her.

Hva er dine oppgaver som tillitsvalgt?

  • Delta på de informasjons- og drøftingsmøter arbeidsgiver innkaller til.
  • Gi uttalelser ved ansettelser eller delta i ansettelsesutvalg der dette er aktuelt.
  • Ivareta medlemmer ved konflikter på arbeidsplassen.
  • Forhandle om lønn i årlige lønnsforhandlinger og andre forhold.
  • Ivareta medlemmer ved personalsaker.
  • Påse at medlemmene har de lønns- og arbeidsforhold som er avtalt i tariffavtale og andre aktuelle avtaler.
  • Overfor medlemmene:
  • Spre relevant informasjon til medlemmene.
  • Verving av nye medlemmer.
  • Som tillitsvalgt har du oversikt over medlemmene på din arbeidsplass og tilgang til medlemmenes kontaktinformasjon via Tillitsvalgtsverktøyet. Dersom du har problemer med å logge inn, ta kontakt med forbundet sentralt på postkasse@flt.no, så hjelper vi deg.

Ingen forventer at en nyvalgt klubbtillitsvalgt fra første stund skal håndtere alle disse oppgavene. Den viktigste funksjonen du har som tillitsvalgt er å være kontaktperson for medlemmene på din arbeidsplass, og kunne lose saker og spørsmål du ikke kan svare på videre til din lokale avdeling eller til regionrådgiver ved behov. Ta gjerne en telefon for mye enn for lite hvis du er usikker.

Tips, råd og støtte fra andre tillitsvalgte

Som tillitsvalgt kan man komme opp i situasjoner som oppleves som krevende. Noen ganger kan det være du som tillitsvalgt som trenger råd og hjelp til å håndtere en situasjon. Da har du støtte i ryggen av våre avdelinger og regionrådgivere nær deg og ditt arbeidssted. Din lokale avdeling er ditt første hjelpemiddel. Våre erfarne tillitsvalgte fungerer som ressurspersoner for deg hvis du skulle ha behov for å «lufte ut» litt.

Starthjelp

Ønsker du starthjelp til å komme i gang med tillitsvalgtarbeidet på din bedrift eller hjelp til å rekruttere flere medlemmer? Våre regionrådgivere er ansvarlige for rekruttering og oppsøkende virksomhet i forbundets regioner. Regionrådgiverne arbeidet tett med FLTs avdelinger, bedriftsgrupper, tillitsvalgte og medlemmer for å styrke organisasjonen lokalt.

Ta kontakt, så hjelper våre regionrådgivere deg gjerne.