Erfaringer fra tillitsvalgte

Skapte medlems-engasjement på bedriften

med personalansvarlig Benedicte

Fikk verdifull bistand
som ny tillitsvalgt

med servicerådgiver Edvin

Tett og fungerende
samarbeid på bedriften

med Lean-koordinator Kent Roger