Er du alene eller er det få medlemmer i din bedrift?

Er du alene som medlem eller er det få medlemmer i din bedrift? Hvilke muligheter har du da som tillitsvalgt? Det kan være vanskelig å vite hva du skal gjøre og hvem du kan snakke med for å få råd og støtte.

For FLT er det viktig at du som tillitsvalgt opplever nærhet til forbundet. Vi ønsker å gi et godt tilbud lokalt til våre tillitsvalgte og medlemmer. Våre avdelingstillitsvalgte og regionrådgivere er ditt nærmeste støtteapparat hvis du lurer på noe. Som tillitsvalgt kan du bruke disse aktivt slik at dere kan bli flere på arbeidsplassen.

Her er noen tips:

• Ta kontakt og etabler en relasjon til tillitsvalgte i din lokale avdeling. Da får du støtte og hjelp dersom du trenger det. Du finner kontaktinformasjon til din avdelingstillitsvalgt på Min side på flt.no.

• Det er viktig at medlemmene våre får svar på sine spørsmål. Send inn spørsmål til din lokale avdeling eller våre regionrådgivere dersom du får spørsmål som du selv ikke kan svare på.

• Du kan også ta kontakt med din regionrådgiver og avtale et bedriftsbesøk. Inviter gjerne både medlemmer og de som ikke er medlemmer (uorganiserte og andre potensielle) til møtet. Kanskje dere da blir flere medlemmer på bedriften?

• Er bedriften din – og FLT-medlemmene – spredt på flere lokasjoner? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg å etablere kontakt med disse medlemmene.