Presentasjon av FLT

Her kan du laste ned en presentasjon av forbundet som du kan bruke på medlemsmøter og i rekruttering av nye medlemmer.