Slik forbereder du en sak

Noen ganger klarer man ikke bli enige lokalt – arbeidsgiver og tillitsvalgte. Sånn er det bare. Men noen ganger kan uenigheten være så stor og frontene så steile at det blir veldig vanskelig.

Som tillitsvalgt har du et apparat å støtte deg på. Det er forbundets avdelingstillitsvalgte, regionrådgivere og juridiske rådgivere. Disse kan bistå deg hele veien frem til en løsning – enten ved forlik eller rettsak. Forbundet dekker omkostningene for dette.

For å ha et best mulig forhandlingsgrunnlag, er ditt bidrag som tillitsvalgt viktig. Her er det du må huske på hvis du vil sende den inn en sak til forbundet sentralt for vurdering og behandling:

  • Sørg for at det blir skrevet protokoller fra alle møter med arbeidsgiver
  • Ta vare på alle protokollene – alle
  • Lagre epost-korrespondanse – innkallinger, referater, sakslister
  • Før en logg over alt som skjer eller ikke skjer mellom «slagene» – husk datoer
  • Har du telefonsamtaler – send en epost etterpå med et lite referat for å sjekke at dere er enige om hva som ble sagt
  • Finn fram avtaler og særavtaler som angår saken

Når du kontakter forbundet – skriv en kort forklaring på hva saken gjelder, hvilken bedrift og hvem partene er.

Hva skjer så?

Videre behandling avhenger ofte av hva som står i protokollene. Protokollene fungerer som grunnlag og et slags bevis for hvilke standpunkt og posisjoner partene har. Derfor er de et must for å sikre at våre jurister og rådgivere kan yte den veiledning, service og bistand dere trenger lokalt.