Tips og råd til hvordan jobbe i bedriftsgruppa

Her kan du se korte filmer om hvordan få til et godt og effektivt styrearbeid i bedriftsgruppa. Du finner verktøyene det refereres til under Dine verktøy.

Film 1: Hvordan få styrearbeidet til å fungere?

Film 2: Hvordan jobber styret?

Film 3: Hvordan jobbe langsiktig og strategisk med tillitsvalgtarbeid

Film 4: Hvordan bruke handlingsplaner i tillitsvalgtarbeidet