Avdelings rolle i FLT

FLT er en demokratisk medlemsorganisasjon. Det betyr at det er medlemmene som velger hvem de vil gi sin tillit til å representere deres interesser på arbeidsplassen og i forbundet.

Avdelingene i FLT har en viktig rolle i forbundet. Det er gjennom avdelingene medlemmene kan påvirke hvem som skal representere dem i forbundets ulike organer.

Så hvem velger hvem i FLTs organisasjon?

Medlemmene velger selv sine tillitsvalgte :

– Bedriftstillitsvalgte er valgt av medlemmene i hver enkelt klubb​

– Avdelingstillitsvalgte er valgt av avdelingens medlemmer på årsmøtene​

– Avdelingene velger representanter til Landsmøtet og Landsrådet.

Fra avdelingen velges det også representanter til FLTs Landsråd, som er et rådgivende organ til Forbundsstyret. Landsrådet består av 18 valgte avdelingsledere. Representantene til Landsrådet velges blant avdelingslederne innenfor hver region på regionenes årsmøter. Representanter til Landsrådet velges for fire år av gangen (en Landsmøteperiode).

Fra avdelingen velges også delegater til forbundets øverste organ Landsmøtet hvert fjerde år. Hvordan dette foregår og hvilken rolle du har som valgt delegat til Landsmøtet kan du lære mer om her.