Hvordan bistå i et §15-1-møte?

Såkalte 15-1 møter er møter alle våre tillitsvalgt må være forberedt på at det kan bli innkallinger til. Dette er et drøftingsmøte som arbeidsgiver er pålagt å holde med alle ansatte som vurderes for oppsigelse.

Være en god støttespiller i AML §15-1 møte

• Du trenger ikke være «proff»

• Møtet kan føles overveldende for den det gjelder, viktig å ikke være alene

• Du er et ekstra sett øyne og ører, følg med i samtalen, ta notater

• La arbeidsgiver få snakke ut – ikke avbryt. Forsøk å hold en god tone

• Be om pauser/særmøte alene med medlemmet ved behov

Oppsummering

• Vær forberedt

• Tenk på din rolle som støttespiller

Arbeidsgiver skal gi en grundig og objektiv fremleggelse av faktum

Arbeidstaker skal få god anledning til å kommentere, utfylle og evt imøtegå de fakta og vurderinger arbeidsgiver legger frem 

• Innspill til interesseavveiingen; er det andre muligheter enn oppsigelse?

Protokoll

Ved oppsigelse etter et AML §15-1 møtet

• Arbeidstaker har rett til å kreve forhandlinger med arbeidsgiver om man mener oppsigelse er usaklig

• To-ukers frist for å fremme krav etter mottatt oppsigelse​

• Kontakt alltid FLT for råd og vurdering før slik krav fremmes. FLT hjelper med ordlyd om møtekrav skal sendes

• Forhandlingsmøte skal holdes seinest to uker etter krav er levert