Hvordan søke om støtte til lokale rekrutterings – og profileringsaktiviteter?

Tenk deg dette: «I et styremøte i bedriftsgruppa blir dere enige om at dere trenger å bli flere FLT’ere på arbeidsplassen. Potensialet er der, men få har hørt om at det finnes en FLT-klubb på bruket. Dere blir enige om at dere kunne tenke dere å arrangere en medlemskveld hvor FLT-medlemmer kan ta med seg en uorganisert venn. Dere tenker at det hadde vært hyggelig med noe bevertning som et trekkplaster for å få flest mulig til komme, men bedriftsgruppa har ingen egen økonomi til å dekke dette. Finnes det noen mulighet for at forbundet kan bidra med økonomisk støtte slik at dere får gjennomført ?»

Svaret er: Ja, muligheter til refusjon finnes, men følger en litt kronglete vei.

Som bedriftstillitsvalgt må du rette en søknad til din lokale avdeling om penger til å få dekket aktiviteter, innkjøp av profileringseffekter med FLT- logo, leie av møterom eller dekke av mat og lett bevertning ved din bedrift.

Du kan få refundert inntil 75% av totalbeløpet.

Husk :

  • Det er din lokale avdelingen som må stå som søker
  • Det må søkes om pengene før aktiviteten gjennomføres støtten utbetales etterskuddsvis.

Du må derfor utforme søknaden om økonomisk støtte til som en plan som beskriver

  • Hva man vil oppnå med aktiviteten
  • Hvem målgruppen er
  • Hvor/ når aktiviteten skal gjennomføres.

Vedlagt må finnes et budsjett med stipulert kostnad for de ulike poster som aktivitet, mat, leie eller materiell.

Utformer du denne «søknaden» for avdelingen og ber dem videresende på e-post i sitt navn, øker du sannsynligheten for at det ikke blir så mye arbeid å sende videre for tillitsvalgte med avdelingsverv, og at det kan skje innen rimelig tid.

Profilering

Ønsker dere å profilere FLT på arbeidsplassen, kan et tips kan være at flere bedrifter med FLT-medlemmer i deres område søker deres lokale avdeling om å kjøpe inn avtalte strø- og gaveartikler i forbundets nettbutikk. Her finnes også forbundets brosjyrer tilgjengelig.

Forbundet sentralt kan også bidra med strøartikler og brosjyrer, om dere tar kontakt på postkasse@flt.no.

Er dere usikre på det finnes flere FLT’ere i deres nærområde? Ta kontakt med oss, så hjelper vi dere å etablere kontakt.